��������� ���� ��� ������

������� ������, ����������� ���� ��� � ������������� ���� ������ �� �������������. ���������� ������������ ���� ���, ��� ��� � �������� ��������� �� �������, ��������������� ������������ ���� ���, ��� ������� �� ������� �������, � �����-��������������� ������������ ���, ��� ��� �� ����� � ������ ������ ��������� ���� - ����������! �� �����, ��� �� ����� ����� ��������� ��� ������� ������� ������������ ��������� �� �������������, � ��������� ����� �������� ������� � ��������������� � ��������� �������.

������� ����� ��������� ���������� ����, ��� ��� �� - ���� �����������, ������ �������, ������ ����� � ������ �������... ����� � ���� �������� ����: "� - �������� ������, �������� ������, � ���� ���� ���� �������, �������� �����..."

����� ���, ��� ����� ������� ������: "�������� ���� ��� �������� � ����� ����� ������ ����� ������ ����������� ����"

����� ���, ��� �� �����: "����� � �� �����, ������, ����� �� ����, ����� ��������� �����"


������������ �������: ��������� ����������� ��������������� � 1988 ���� �������� 31 ��� ��������� ���� ��� ������ (World No-Tobacco Day). ����� ������� ����������� ���� ���������� ������ - �������� ����, ����� � XXI ���� �������� ������������� �������. XXI ��� ��������, �� �������� �� �������. ������ � ��������� ������������.
�������� | ������� ������������ | �� � ���
������� � ������ | ��� ������� | ���������� | ����������
������ | ������� | ��������� � ��������� �����Rambler's Top100